Aktualności

Przyznanie dofinansowania na internacjonalizację

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu “Zwiększenie konkurencyjności ARA PAP na rynkach zagranicznych” wdrożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś
priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, rozpoczynamy prace nad projektem.


Celem prac jest promocja flagowej grupy usług ARA PAP tj. usług w zakresie projektowania i instalacji systemów automatyzujących procesy produkcji dla przemysłu na rynkach zagranicznych, takich jak:
Włochy i Rosja oraz zwiększenie rozpoznawalności marki.
Wartość projektu: 952 971,00 zł,
Dofinansowanie projektu z UE: 665 805,00 zł

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Masz pytania? Napisz do nas!