Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o., ul. Czuchnowskiego 6, 82-300 Elbląg, nr KRS 0000149512, NIP 5821544382 REGON 170981658 jako administratora danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. informacji dotyczących oferty przesłanej drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o., ul. Czuchnowskiego 6, 82-300 Elbląg. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach znajduje się w naszej klauzuli informacyjnej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o., ul. Czuchnowskiego 6, 82-300 Elbląg, nr KRS 0000149512, NIP 582-15-44-382, REGON 170981658 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o., ul. Czuchnowskiego 6, 82-300 Elbląg
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@arapap.com.pl c) telefonicznie: +48 (55) 307-09-00

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zgłoszenia zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
b) i/lub realizacji umowy w zakresie doradztwa prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
c) i/lub realizacji zgłoszenia uczestnika w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
d) i/lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania ofertowego i/lub realizacji umowy. 

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA
1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
1. Podanie wymienionych w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i/lub realizacji umowy doradztwa prawnego i/lub realizacji szkolenia.
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3. Państwa dane nie będą przekazywane do innych odbiorców.
4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.