GRUPA ARA Automatyka przemysłowa

Nowatorskie rozwiązania

Nasze doświadczenie jest owocem wielu wykonanych projektów, w których zawsze spełniamy wysokie wymagania naszych klientów.

Bezpieczeństwo maszyn
Realizujemy zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn a w szczególności:
1. Projektowanie nowych maszyn, zespołów maszyn i linii produkcyjnych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i normami;

2. Analiza i propozycje rozwiązań dla procesów przemysłowych;
3. Modernizacja istniejących maszyn a także dostosowanie ich do wymagań bezpieczeństwa;
4. Modernizacja układów sterowania do wymagań bezpieczeństwa;
5. Analiza i redukcja ryzyka;
6. Udokumentowane audyty bezpieczeństwa i walidacje istniejących maszyn, instalacji;
7. Bezpieczeństwo funkcjonalne;
8. Doradztwo w zakresie:
a. opracowania koncepcji bezpieczeństwa;
b. projektowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa;

Odpowiedzialność prawna:
1. Wystawienie deklaracji zgodności EC (WE)
2. Oznakowaniem CE